SENZA | PRIVACYVERKLARING
Senza Tijd voor jezelf! Zet jezelf weer even centraal. Met een heerlijke massage of een bijzondere life workshop.
17130
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17130,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING SENZA

 

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Op de nieuwe AVG is deze privacyverklaring van Senza gebaseerd. Senza is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking, zoals in de privacyverklaring wordt weergegeven.

 

Verwerking van de volgende persoonsgegevens
Senza kan een of meerdere van de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Verzamelen en/of verkrijgen van uw persoonsgegevens

Senza verkrijgt deze persoonsgegevens door:

 • Telefonisch contact, sms of whats app-contact met u
 • Mailcontact met u
 • Persoonlijk contact met u in de praktijk
 • Contactformulier via de website

 

Doeleinden van het gebruik van uw persoonsgegevens door Senza

Senza verwerkt deze persoonsgegevens omdat u gebruik gaat maken of maakt van de aangeboden diensten van Senza. Voor de volgende doeleinden worden uw persoonsgegevens gebruikt:

 • Om contact met u mogelijk te maken om een afspraak te maken, verplaatsen en/of annuleren
 • Het registreren van afspraken in het kader van urenregistratie
 • Het goed kunnen uitvoeren van een van de diensten
 • Het maken van een factuur
 • Het afhandelen van een betaling

 

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Senza bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, in het kader waarvoor uw persoonsgegevens zijn gevraagd en verwerkt.

Delen met anderen

Senza verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend gegevens verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met de bedrijven waar Senza mee samenwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om de privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen. De bedrijven waarmee een verwerkersovereenkomst wordt afgesloten dienen middels een eigen privacybeleid zorg te dragen voor de beveiliging en vertrouwelijke omgang van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering mailen naar info@senzatime.nl. Senza zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren doch uiterlijk binnen 14 dagen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Senza neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u onverhoopt de indruk hebben dat uw persoonsgegevens niet afdoende beveiligd zijn of niet correct worden verwerkt, kunt u dit mailen naar info@senzatime.nl. Senza zal zo snel mogelijk contact met u opnemen, doch uiterlijk binnen 14 dagen en zo mogelijk verbeterde maatregelen treffen inzake de beveiliging van uw persoonsgegevens.

 

Persoonlijk behandeldossier

Senza maakt een persoonlijk behandeldossier indien noodzakelijk gewenst door Senza. Hiervoor vraagt Senza vooraf toestemming aan de cliënt. U als cliënt heeft ten alle tijden recht op inzage, aanpassing en verwijderen van de persoonsgegevens in het eigen behandeldossier.

Bij het aanmaken, verwerken en verwijderen van het behandeldossier wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nageleefd.

 

Inhoud persoonlijk behandeldossier

Uw behandeldossier bevat uw persoonlijke gegevens, gegevens over uw gezondheidstoestand door uzelf verstrekt en gegevens over de uitgevoerde behandelingen, gezondheidstoestand en/of ervaringen door Senza.

 

Bewaartermijn persoonlijk behandeldossier

De gegevens in het persoonlijk behandeldossier worden 15 jaar bewaard en is wettelijk bepaald.

 

Doeleinden van uw persoonlijk behandeldossier door Senza

De gegevens uit uw behandeldossier kunnen voor de volgende doeleneinden worden gebruikt:

 • Persoonlijke terugkoppeling met u over de voortuitgang met betrekking tot de gezondheidstoestand.
 • Persoonlijke terugkoppeling met u over ervaringen en resultaten met betrekking tot de uitgevoerde behandelingen en/of verstrekte diensten.
 • Gebruik van een deel van de persoonsgegevens uit het behandeldossier naar aanleiding van eventuele klachten die gemeld worden bij het CAT in het kader van de Wkkgz.
 • Gebruik van een deel van de persoonsgegevens uit het behandeldossier op verzoek van een andere zorgverlener. Op dit verzoek zal slechts uitsluitend worden ingegaan met toestemming van u als cliënt.
 • Gebruik van een deel van de persoonsgegevens uit het behandeldossier voor het opstellen van een factuur voor de financiële administratie. Hiervoor worden uw naam, adres, postcode en woonplaats gebruikt. Verder ook de soort behandeling, de datum waarop deze heeft plaatsgevonden en het door u te betalen bedrag voor de behandeling.

Beveiliging van uw persoonlijk behandeldossier

Senza doet haar uiterste best om uw privacy en derhalve uw behandeldossier te waarborgen. Dit betekent dat zij zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens en zorg draagt voor de beveiliging hiervan, zodat onbevoegden geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Senza heeft als enige toegang tot de gegevens in uw behandeldossier en heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht.